SÄKRA BETALNINGAR MED KLARNA – Längre leveranstider under juli och augusti

Ullbodens dataskyddspolicy

Ullboden värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Ullboden samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på info@ullboden.se.

Genom att använda Ullbodens tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Ullboden använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster. För att kunna erbjuda dig våra tjänster samt leverera varor, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

 

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du lägger en order, registrerar dig för nyhetsbrev, kontaktar oss, när du använder ”Mina sidor” eller någon annan av Ullbodens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. När du använder våra tjänster (såsom när du lägger en order eller använder ”Mina sidor”), kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
 • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information – din köphistorik.
 • Information om hur du interagerar med Ullboden– hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig.
 • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.

Informationen du ger oss, såväl som information om varorna/tjänsterna, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

 

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Ullbodens tjänster och produkter. Ullboden behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

 

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (“varför är behandlingen nödvändig”) Automatiserat beslutsfattande (J/N)
För att leverera varor & tjänster till dig Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig N
För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig N
För kundanalys, administrera Ullbodens tjänster och för Ullbodens interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys, testning, forskning och för statistiska ändamål. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen N
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet. Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen N
För att förhindra missbruk av Ullbodens tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning N
För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, såsom för att förbättra produktutbud, utveckla nya funktioner och nya affärsmöjligheter. Andra berättigade intressen N
För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagar och kapitaltäckningskrav Följa tillämplig lagstiftning N

Kommunicera med dig. Ullboden kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande produkter eller liknande tjänster och för att utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Ullbodens kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till info@ullboden.se eller ändra dina kommunikationsinställningar på ”Mina sidor”.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom
Logistik- och transportföretag vilka levererar dina varor. Leverantör av CRM, SMS-tjänsteleverantör, chatleverantör.

Myndigheter. Ullboden kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Avyttring. Ullboden kan komma att dela din information till tredje parter:

 • För det fall att Ullboden säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Ullboden komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Ullboden eller en väsentlig del av Ullbodens tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Ullbodens kunder komma att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data så länge du är kund och därefter i 36 månader för analys och kommunikation och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på bokföring och regulatoriska krav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (“rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att datan inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Ullboden, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera den datan som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera en skräddarsydd upplevelse. För mer information om hur Ullboden använder cookies och liknande, se Ullbodens köpvillkor.

 

Kontakta oss

Ullboden är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556736-9524 (Juridiskt namn; Sommarbackens Ullbod AB) och har sitt säte på Scheelegatan 6, 731 32 Köping.
Vi tar mer än gärna emot dina frågor kring dataskydd och personuppgifter. Du kan alltid nå oss på Ullboden via info@ullboden.se.
Sommarbackens Ullbod AB är personuppgiftsansvarigt (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan.
Sommarbackens Ullbod AB följer svensk dataskyddslagstiftning.
Besök www.ullboden.se för mer information om Ullboden.